Saturday, September 13, 2014

'ಅಮಾವಾಸ್ಯ' .. ಒಂದು ನಾಟಕ


ಅಂದು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯವು ವೖಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದುರ್ಯೊಧನನ್ನು ಹೊಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಹರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು 'ಅಮಾವಾಸ್ಯ' ಎಂಬ ನಾಟಕ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೊಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಾಟಕ. ಅದು ಸಂಗಿತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಾಟ್ಯಕಲೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುನತ ಮಿಶ್ರಣ. (ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ  ಶ್ರೀಮತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ 'ಶಚಿ'ಗೊಂದು ದನ್ಯವಾದ.
ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಬರೆಯುವ ಗಿಳಿದ್ದರು (ಹಾಬಿ) ಇದ್ದರನೂ  ಸರಿಯಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ನಿವೆಷ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ತಮಗೆ ತಾವೆ ಹೆಳ್ಕೊಂಡು lazyಯಾಗಿ ತಿರಗೊರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಿಜ ಹೆಳ್ಬೆಕು ಅಂದ್ರೆ software ಅಟೊಮೆತಿಕ್ life ನಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶಿಲತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿವ ಇರೊ robotಗಳಂತೆ ನಾವು. Then we are mere machine which follows set of instructions written by someone. ನಾಟಕ ಸೃಜನಶಿಲತೆಯ ಬಂಡಾರ.  ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಚಿಲುಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸೃಜನಶಿಲತೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ. 'ಅಮಾವಾಸ್ಯ' ಆ ಸ್ಪೂರ್ ಎಂಬದಕ್ಕೆ ನನ್ನೀ ಎರೆಡು ಸಾಲು..  

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರಷ್ಟೆ ನಾಟಕವಾಗದು
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರೆಡು ಸಾಲು
ಆ ಸಾಲಿಗೆ  ಆರ್ಥ  
ಒಂದು  ಸುಮದುರವಾದ ರಾಗ 
ಆ  ರಾಗಕ್ಕೆ ಜೀವ 
ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೃತ್ಯ 
ಅದೊಂದು ಸುಂದಕಾಂಡವಾಗುವುದು 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಂತ್ರಹಾಕಿದ ಮೂಕನ೦ತೆ 
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದಂತೆ
ತನು ಮನ ತೂಗುವನು
ಅದಕ್ಕೆ 'ಅಮಾವಾಸ್ಯ' ಸಾಕ್ಷಿ
 
Creativity is a chain reaction, an act of creativity enlightens zillions of minds with or without knowledge of it.No comments:

Post a Comment