Saturday, December 11, 2010

ನೀನೆ ನನ್ನ ಪರಪ೦ಚ ...

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೇನು? ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ? ಪ್ರೀತಿ ಆಳ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರ್ಯಾರು? ಆ ಆಳವನ್ನು ಅರಿಯಲು ತ್ಯಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು? ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳಿಯಬೇಕಾ? ಪ್ರೀತಿಗೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಎ೦ತಹ ಸ೦ಬ೦ಧ? ಎರೆಡಕು ಏನು ಭಾ೦ದವ್ಯ? ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗವೆ೦ಬ ಇ೦ಚುಪಟ್ಟಿಯಿ೦ದಲೆ ಅಳಿಯಬೇಕಾ ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಮಪಾನ ಸಾಟಿ ಇಲ್ವಾ ?

ಎರೆಡು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸದಾ ಒಂದನ್ನೊಂದು ನೀನೆಸ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆತಿಸ್ತೀಯಾ ಅ೦ತ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಗಲಮೆಲೆರಿಸಿಕೊ೦ಡೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ದೆವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಮಹಾನ್ ಪ್ರೆಮಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯುವ ಪ್ರೆಮಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಈ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದಾ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಟೆ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಎಸ್ಟೆ ದಿನಗಳ ಪ್ರೆತಿಯಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೇತಿಯಿ೦ದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.

ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಜನರಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವಳೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗೆ ಅವಳೇ ಪರಪಂಚ. ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಪಂಚ ನನಗೆ ಶೂನ್ಯ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನೇ ಪರಪ೦ಚ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನೇ ಪರಪಂಚ ಅನ್ನೋದೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ನನ್ನವಳಿಗೆ ನಾನೇ ಪರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯ ಸಾಕು ಬದಕು ಕಟ್ಟಲು, ಕನಸು ಹೆಣೆಯಲು. ಆ ಭಾವವೇ ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ತ್ಯಾಗವೇ ಪ್ರೀತಿಯಂಬ ದೀವಿಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗವೊಂದೆ ಪ್ರೀತಯ ಮುಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವಾದರು ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ.

ಪುಟ್ಟನ೦ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ರತ್ನನ ಪರಪಂಚ ಇಲ್ಲ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪರಪಂಚ ಇಲ್ಲ
ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪರಪಂಚ ಎಂಬ ಭಾವವೆ ಸಾಕು
ಹೃದಯ ಅರಳಲು
ಕನಸು ಚಿಗಿಯಲು
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಪರಪ೦ಚ ...
ನೀನೆ ನನ್ನ ಪರಪ೦ಚ ...