Tuesday, August 3, 2010

ಹಿಗೊ೦ದು ವೀಕ್ಎಂಡ್ ...

ಲ್ಲ ಶನಿವಾರದ ಹ೦ಗ ವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ... ಆರಾಮಾಗಿ AM ಹೋಗಿ PM ಆದ ಮ್ಯಾಗ ಎದ್ದ್ಯಾ.
ಅಸ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ರುನು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಳೊ ಮನಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ....ಸರೀ ಅಂತ system ನಲ್ಲಿಹಾಡು ಆದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ...ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿ೦ಡೆ ಅವರ "ರಾಗಿಣಿ" ಸಿಕ್ತು. ಕರೆವ೦ದ್ರ ಬಾಳಾ ಚೊಲೋ ಕ೦ಪೊಸಿಶನ್. ಕೊಳಲು ಹಾಗು ತಬಲಾ ಮಿಶ್ರಿತ instrumental ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೈ ಮರೆತೊಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನನ ಹಿ೦ದುಸ್ತಾನಿ ಮೂಲ ರಾಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ಯೊಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಲಿನ ಇ೦ಪಾದ ನಾದದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
(http://www.kannadaaudio.com/Songs/Instrumental/home/Ragini1.php)


ಸರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೆಬಿಟ್ಟೆ. ಅಡಿಗೆ ಮೆನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹ೦ಗ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದೆ...
ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ roomies ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರನು ಅಂತ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದೆ .. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ ಚಾ ಮಾಡಿದ್ರು ....ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಕಪ್ಪನ್ಯಾಗ ಚಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ನ್ಯಾಗ ಬೆಚ್ಚಗ ಮಾಡಕೊ೦ಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರಾತು ಅಂತ ಬ೦ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಒ೦ದು ಚೊಲೋ ಹಾಡು ಸಿಕ್ತು. ತ೦ಡ್ಯಾಗ ಬಿಸೆ ಚಾ ಹೇರಕೊ೦ತ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಜಾ ಆಸ್ಟಿಸ್ಟಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಿ ಜಾರತೋ
ಮನವು, ಎಲ್ಲೇ ಮೀರೀತೋ
ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆತಿಹುದೋ
ಏಕೆ ನಿನ್ನದಯತೋ .....

ಮೈಸೂರು ಅನ೦ತಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ೦ಗೀತ ಮತ್ತೆ ರತ್ನಮಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಇದು ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಭಾವಸ೦ಗಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಡು ಭಾಳ ಚೆ೦ದ ಅದವು .

ನಿಜವಾಗಲುನು ವೀಕ್ಎಂಡ್ ಬಂದರ ಎರೆಡು ದಿವಸದ ಟೈಮ್ ಟೆಬಲ್ಲಿಗು ಮತ್ತ ಉಳದ ಐದು ದಿವಸದ ಟೈಮ್ ಟೆಬಲ್ಲಿಗು ಅಜ ಗಜಾ೦ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಒಡಕೊ೦ತ ಒಡಕೊ೦ತ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲಲಪ ಅನಸುತ್ತ , ಬ್ಯಾಸರ ಆಗೇತಿ ಅ೦ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಾಮ ಮಾಡೊಕ್ಕು ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಲವತ್ತೆಟು ತಾಸಿಗುನು ನಾವ ರಿ೦ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆ೦ಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹ೦ಗ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ್ರುನು ಯಾರು ಕೇಳೌರ್ ಇರ೦ಗಿಲ್ಲ. "ಕರದು ಕಟ್ಟವರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ತುರಿಸಿ ಮೇವ ಹಾಕೌರ್ ಇರ೦ಗಿಲ್ಲ". ನಮ್ಮದ ಸಮ್ರಾಜ್ಯಾ, ನಾವ ದೊರೆ, ನಾವ ಪ್ರಜೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿದ್ದಿ ಮಾಡು, ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸದರ ಊಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಉಪಾಸ ಇರು. ಹಸದಾಗ ಕೂಳು ಇಲ್ಲ೦ದ್ರ ಐತೆಲ (ಪಿಜಾಯನಮಹ:) ಫೋನು ಎತ್ತದು ಪಿಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ದಿವಸದಾಗ ಗಾಂಧಿಜಿ ನಮಗ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ಯ ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೊಲೋ ಆತಪ ಅ೦ತ ಅನಸುತ್ತ.

ಹಿ೦ಗ ಕನ್ನಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಡುದ್ರಾಗನ "so called weekend" ಮುಗದಿರುತ್ತ.. ಸೋಮವಾರ ನೆನಸಿ ಕೊ೦ಡ್ರ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಹೆಗ್ಗಣ ಓಡಾಡಿದ೦ಗ ಅನಸಾಕ್ ಕು೦ದರತೈತಿ. ವೀಕ್ಎಂಡ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಇದ್ದ೦ಗ, ದೋರದಗಿ೦ದ ಬಾಲ ಚ೦ದ ಕಾನತ್ತ ಸಮೀಪ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಂತಪ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಅ೦ತ ಖುಷಿಪಡುಕಿ೦ತ ಮು೦ಚೆಕನ ಹೊತಲಪ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಅ೦ತ ಸ೦ಕಟ ಪಡು ಹ೦ಗ ಮಾಡುತ್ತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವದೋ ಒಬ್ಬ ಮೆಧಾವಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. "There aren't enough days in the weekend"