Monday, October 25, 2010

ನನ್ನಾಕಿ ..ನಾಚಿಕೊ೦ಡಾಗ ಇನ್ನು ಚಂದಾಕಿ ..

ಆಕಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಮೋಡಿ
ನಾ ಆಗೀನಿ ಮೂಡಿ
ಆಕಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾಡಿ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಎಂತ ಜೋಡಿ

ನಂದು ಆಕಿದು ಜೋಡಿ
ಹೇಳಿ ಮಾಡಸ್ತಂಗ್ ಐತಿನೋಡ್ರಿ
ನಾನು ಆಕಿ ಕೂಡಿ
ನೆಡ್ಸಬೆಕು ಜೀವನದ ಸ್ಕೊಟರ ಗಾಡಿ

ನನ್ನ ನೋಟಕ್ಕ ನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ
ಕರ್ಪೂರದಂಗ ಕರಗ್ತಾಳ
ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿ
ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತಾಳ

ಆಕಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡೀದ್ರ
ನಾಚಿ ನೀರ್ ಆಗ್ತಾಳ
ಆಕಿನ ಹೊಗಳೀದ್ರ
ಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾಳ

ಶೆಟ್ಟರ ಹುಡಗಿ ಸೆಟಗೊ೦ಡ್ರ
ಬಾಳ ಚೆಂದ ಕಾನತಾಳ
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹುಡಗಿ ನಾಚಕೊ೦ಡ್ರ
ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚತಾಳ

5 comments: